کاشت مو

کاشت مو در آقایان و بانوانکاشت مو

کاشت مو : امروزه ریزش مو و در نهایت طاسی سر ، به یک معزل در میان آقایان و بانوان تبدیل شده است و تاثیر به سزایی در اعتماد به نفس آنان دارد ؛ از این رو آن ها به منظور رفع آن اقدام به انجام روش های درمانی بسیاری می کنند ؛ در میان روش های درمانی موجود بهترین و نتیجه گذارترین روش ، کاشت مـو می باشد.

این روش درمانی به منظور رفع و درمان ریزش مو ، بسیار حساس بوده و نیاز به آمادگی دارد ؛ زیرا در غیر این صورت درمان ، نتیجه گذار نبوده و ریزش مجدد مو رخ می دهد.

بنابراین به دقت به تمامی توصیه ها و دستورالعمل های پزشک ، گوش داده و آن ها را رعایت نمایید.

کاشت مـو چگونه انجام می شود ؟

به منظور انجام این روش ، متخصص پوست فولیکول مو را از نواحی مقاوم در برابر ریزش برداشته و به نواحی که دچار طاسی شده اند ، پیوند می زند.

روش های گوناگونی به منظور کاشت مـو وجود دارد ، که در ذیل به مهم ترین آن ها اشاره شده است :

  1. کاشت مو به روش  FUT
  2. کاشت مو به روش  FIT
  3. کاشت مو به روش   Punch
  4. کاشت مو به روش ترکیبی

انتخاب هر کدام از روش های فوق بر عهده متخصص پوست و مو و زیبایی ، بوده و ایشان نیز با توجه به شرایط بیماران بهترین آن ها را انتخاب می کنند.

هزینه کاشت موی سر

هزینه کاشت موی سر در افراد ، بسته به پارامترهای گوناگونی بسیار متغیر می باشد ؛ از این رو جهت کسب اطلاعات بیشتر در این باره به پزشک مراجعه نمایید.

خلاصه

منظور از تراکاشت یا کاشت مـو ، تکنیکی از جراحی بوده که به منظور انجام آن ( فولیکول مو ) ریشه هایی از مو که به صورت ژنتیکی در برابر ریزش مقاوم هستند، تک تک به ناحیه در حال ریزش یا طاس برده می شوند ؛ این روش جهت درمان ریزش موی مردانه، بسیار کاربرد دارد.

پاسخ